Dit is de laatste uitslag tevens eind uitslag van groep 3 dit jaar dat betekent dat,
Kees Oversloot als eerste, Geert Bol als tweede en Freda Koene als derde  is geëindigd.
Op 17  december als er vrij sjoelen is krijgen deze mensen een klein prijsje overhandigd.