Dit is de laatste uitslag tevens eind uitslag van groep 2 dit jaar dat betekent dat,
Harry Zuiderwijk als eerste, Huub Barendse als tweede en Jan van Meerbeek als derde  is geëindigd.
Op 17  december als er vrij sjoelen is krijgen deze mensen een klein prijsje overhandigd.