Dit is de laatste uitslag tevens eind uitslag van groep 1 dit jaar dat betekent dat,
Hans Nihot als eerste, Hans Koene als tweede en Ron Daalman als derde  is geëindigd.
Op 17  december als er vrij sjoelen is krijgen deze mensen een klein prijsje overhandigd.