Niet alleen in het bestuur vinden er wisselingen van de wacht plaats.
In alle geledingen zijn er van lieverlee best wel een aantal vacatures.
Er zijn toch wel mensen die stoppen met zijn of haar taak, die er al weer heel wat jaartjes op hebben zitten.
Jammer natuurlijk, maar ook wel weer begrijpelijk. Voor sommigen beginnen ook de jaartjes te tellen.
De teneur is dan ook dat we moeten gaan verjongen of dat Vutters op gaan staan om de diverse taken over te nemen.

Hieronder volgt de vacature:

Man of Vrouw die weleens bardienst zou willen draaien:
Vooral de avonden zoals bij de Kaart-, Dam- en Bingoavonden zijn nodig

Voor informatie, een vrijblijvend gesprek meldt dit bij:

  • Elly Dibbets
  • 06 51 72 84 52
  • Email: ellydibbets@dorpsverenigingterheijde.nl