Langs deze weg wil het bestuur van de Dorpsvereniging alle sponsors, vrijwilligers en leden bedanken voor hun steun in welke vorm dan ook die we  van u mochten ontvangen tijdens de feestweek.
Zonder u was het niet mogelijk geweest om dit te kunnen realiseren u was ook weer de onmisbare schakel in het geheel en daar zijn we u erg dankbaar voor.
Hopelijk mogen we ook in 2023 op uw steun en/of hulp rekenen.
Het bestuur van de Dorpsvereniging wenst u allen een fijne vakantie toe en tot volgend seizoen.