Wisseling van de wacht bij de organisatie van het kaarten

Bij de opening van Het Vrondel in 1984 was er veel vraag om op de vrijdagen kaartavonden te gaan organiseren. Toenmalig bestuurslid Piet Dijkhuizen bood aan om de kar te gaan trekken. En dat heeft hij gedaan ook! Al die tijd zorgde Piet er samen met zijn vrouw Lenie voor dat het de vele kaarters aan niets maar dan ook niets ontbrak. Als je goed kaartte (of goede kaarten kreeg…) dan was er altijd wel iets van je gading op de rijk gevulde prijzentafel. Kreeg je niet de mooiste kaarten dan had je in ieder geval een supergezellige avond!

Toen de jaren op een gegeven moment een beetje begonnen te tellen besloot Piet de organisatie van de vrijdagavond over te dragen aan Ron van Spronsen. Piet ging zich nu richten op de vrijdagmiddag waarbij hij ook veel hulp kreeg van broer Cor Dijkhuizen.

Maar nu, 36 jaar later, vond Piet toch dat het moment gekomen was om de organisatie over te dragen. En ook Cor vond het zo langzamerhand wel welletjes. Als bestuur hadden we deze kanjers natuurlijk graag bij de laatste kaartmiddag van het seizoen in het zonnetje gezet. Maar omdat we het kaarten net zoals alle andere activiteiten tijdelijk stil hebben moeten leggen kon dat helaas niet en moest het dus in kleine kring. Maar daarom niet minder gemeend: Lenie, Piet en Cor nogmaals van harte bedankt voor jullie inzet al die jaren! En we hopen jullie nog lang in Het Vrondel te zien aanschuiven!

Dit stoppen betekent natuurlijk niet dat we ook gaan stoppen met het kaarten. Als bestuur zijn we heel erg blij dat Maarten Dijkhuizen (de zoon van Piet) en Charles Bondt bereid zijn gevonden de organisatie van de vrijdagmiddag over te nemen. En de organisatie van de vrijdagavond blijft in vertrouwde handen van Ron van Spronsen. Veel succes allemaal met de organisatie en laten we hopen dat we dit najaar weer “gewoon” kunnen starten met ouderwets gezellige kaartmiddagen en avonden!

 Bestuur Dorpsvereniging