Uit onze administratie blijkt dat de contributie van de dorpsvereniging Ter Heijde voor het jaar 2018, door veel mensen nog niet is voldaan.
Zou u dit alsnog willen doen als u nog niet betaald hebt zodat we ook dit jaar op uw steun mogen rekenen.
U kunt dit het beste doen via onderstaand rekeningnummer:
NL08 ABNA 0810 4416 24Tnv Dorpsvereniging Ter Heijde a/z  
Wel graag naam adres postcode en huisnummer vermelden.

Contributie voor 2018 bedraagt € 7,-
Voor bezorging buiten Monster en Ter Heijde geldt een contributie van € 22,-
Digitale bezorging( via mail) is ook buiten Monster en Ter Heijde € 7,-
Mocht u ondertussen uw contributie hebben overgemaakt hartelijk dank hier voor. 

PS: kiest u er voor om uw lidmaatschap op te zeggen ( wat we natuurlijk niet hopen), dan gaarne via mail of brief naar het secretariaat.

Dorpsvereniging Ter Heijde aan zee