Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee

Datum: maandag 11 maart 2019. Locatie: Dorpshuis “het Vrondel”

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening door voorzitter Marga v.d. Lans
 2. Notulen d.d. 19 maart 2018 (het verslag ligt ter inzage) Er is gelegenheid tot het stellen van vragen). O.l.v. Els van Oosten, secretaris
 3. Ingekomen stukken 
 4. Mededelingen door voorzitter Marga v.d. Lans.
 5. Financieel verslag 2018 door Gertjan Steenks, administratiekantoor WSK.
 1. a) Dorpsvereniging b) Dorpshuis
 1. Pauze met lotenverkoop tombola en indienen van de rondvraag
 2. Jaarverslag in beeld tijdens de pauze
 3. Verslag kascontrolecommissie door voorzitter Jan Rolaf
 4. Verkiezing kascontrolecommissielid. **
 5. Verkiezing bestuursleden. *
 6. Na de verkiezing zullen de nieuwe bestuursleden de vergadering vervolgen.
 7. Rondvraag.***
 8. Sluiting door de nieuwe voorzitter

*Aftredend en niet herkiesbaar :

Voorzitter: Marga van der Lans

Vroegtijdig aftredend en niet herkiesbaar:

Secretaris: Els van Oosten

Aftredend en herkiesbaar:

Bestuurslid: Elly Dibbets

Bestuurslid: Freda Koene

Het bestuur draagt de volgende kandidaten bestuursleden voor:

Voorzitter: Frank Rijneveen

Secretaris: Ellen v.d. Form

Penningmeester: Niek van Zanten

2e secretaris: Petra Hofland

Bestuurslid: Elly Dibbets

Bestuurslid: Freda Koene

**Aftredend kascontrolecommissielid is Jan Rolaff

Nieuwe formatie boekjaar 2019 wordt:

Ton Moret, vz;  Bert v.d. Meer (lid)

Nog te kiezen p.l.v. lid: voorstel van het bestuur is om voor te dragen als plaatsvervangend commissielid: (nog niet bekend)

***Vragen voor de rondvraag, agendapunt 11, kunt u tijdens de pauze schriftelijk indienen bij Freda Koene